ناحیه کاربری

 
 
 
                 

مسابقه

زيباترين متن کارت دعوتي که تا به حال خوانده ايد را براي ما ارسال نماييد و از ما جايزه بگيريد

براي ارسال پاسخ اين جا را کليک فرماييد

هديه رايگان

با عضويت در سايت توسط زوج هاي جوان ، دسته گل و ماشين عروس خود را از ما رايگان بگيريد

                         منوی شماره  1        

 -       خدمات  برای 200 نفر     قیمت (7500000 تومان) 

-          ورودی باغ و تالار                                       تا سقف  300000 تومان

-          تشریفات کامل همراه با ظروف

-          خدمه با لباس فرم

-          مراسم  ورودی عروس و داماد                        تا سقف 100000تومان

-          طراحی و اجرای میز شام عروس و داماد            هدیه تشریفات        

-          طراحی و اجرای میز شام                               تا سقف  50000 تومان

-          طراحی و اجرای میز کیک                              هدیه تشریفات            

-          طراحی و اجرای میز شامپاین                             هدیه تشریفات        

-          نورپردازی دو استیج                                     تا  سقف  300000 تومان

-          گروه dj                                                    تا سقف   400000 تومان

-          اتش بازی   در دو مرحله                               هدیه تشریفات        

-          گل ارایی ماشین عروس                                 تا سقف 250000 تومان

-          دسته گل عروس                                          تا سقف  100000 تومان

-          لباس عروس و تاج عروس                             تا سقف 450000تومان

-          خنچه عقد                                                 تا سقف 450000تومان

-          ارایشگاه عروس و داماد                                تا سقف 400000 تومان

-          مدیر برنامه                                                مبلغ 200000 تومان

-          مهماندار ویژه اقا و خانم                                مبلغ 100000 تومان

-          نقل سرسفره                                              تا سقف 100000تومان    

-          کارت دعوت                                              تا سقف 100000تومان

-          کیک دلخواه                                              تا  سقف 100000 تومان

-          شیرینی                                                   تا سقف  100000 تومان

-          میوه  ارایی                                         هدیه تشریفات  

-        نوع غذا     

-          زرشک پلو     چلو سفید     لوبیا پلو

-          کباب کوبیده

-          جوجه  کباب

-          سالاد فصل                سالاد ماکارونی      

-          ژله در رنگهای مختلف

-          حلوا      زیتون    ماست خیار

-          ترشی                                                                     جمع کل غذا: 4000000 تومان

-          نوشابه قوطی       دوغ            دلستر

-         معرفی  نامه به اتلیه  معتبر با تخفیف ویژه                      

 در صورت با لا رفتن نفرات  سقف 200 نفر به ازای هر نفر مبلغ 20000 تومان اضافه می گردد.


منوی شماره 2

خدمات برای 200 نفر        9900000 تومان

-          ورودی باغ و تالار                                      تا سقف  500000 تومان

-          تشریفات کامل همراه با ظروف

-          خدمه با لباس فرم

-          مراسم  ورودی عروس و داماد                        تا سقف 200000تومان

-          طراحی و اجرای میز شام عروس و داماد            هدیه تشریفات

-          طراحی و اجرای میز شام                               تا سقف  150000 تومان

-          طراحی و اجرای میز کیک                           هدیه تشریفات

-          طراحی و اجرای میز شامپاینهدیه تشریفات

-          نورپردازی دو استیج                                     تا  سقف  400000 تومان

-          گروهdj      تا سقف   500000 تومان

-          اتش بازی   در دو مرحله                            هدیه تشریفات

-          گل ارایی ماشین عروس                                 تا سقف 250000 تومان

-          دسته گل عروس                                         تا سقف  100000 تومان

-          لباس عروس و تاج عروس                             تا سقف 650000تومان

-          خنچه عقد                                                 تا سقف 650000تومان

-          ارایشگاه عروس و داماد                                تا سقف 600000 تومان

-          مدیر برنامه                                                مبلغ 200000 تومان

-          مهماندار ویژه اقا و خانم                                مبلغ 100000 تومان

-          نقل سرسفره                                              تا سقف 100000تومان    

-          کارت دعوت                                             تا سقف 100000تومان

-          کیک دلخواه                                              تا  سقف 200000 تومان

-          شیرینی                                                   تا سقف  200000 تومان

-          میوه  ارایی                                         هدیه تشریفات

-        نوع غذا

-          زرشک پلو   چلو سفید     لوبیا پلو

-          شکر پلو     قیمه

-          ته چین مرغ

-          کباب کوبیده

-          جوجه  کباب

-          سالاد فصل                سالاد ماکارونی      

-          ژله در رنگهای مختلف

-          حلوا      زیتون    ماست خیار

-          ترشی       جمع کل غذا: 5000000 تومان

-          نوشابه قوطی       دوغ            دلستر

-         معرفی  نامه به اتلیه  معتبر با تخفیف ویژه

 در صورت با لا رفتن نفرات  سقف 200 نفر به ازای هر نفر مبلغ 25000 تومان اضافه می گردد.

             

  منوی شماره 3

-       خدمات برای 200 نفر   قیمت (14700000 تومان)

-          ورودی باغ                                           تا سقف 700000 تومان

-          تشریفات کامل همراه با ظروف مخصوص

-          خدمه با لباس فرم همراه با بسیم

-          مراسم  ورودی عروسی و داماد                  تا سقف  350000 تومان

-          طراحی و اجرای میز شام عروس و داماد       تا سقف  200000تومان

-          طراحی و اجرای میز شام                         تا سقف  200000 تومان

-          طراحی و اجرای میز کیک                   تا سقف  200000 تومان

-          طراحی و اجرای میز شامپاین                 هدیه تشریفات        

-          نورپردازی دو استیج                               تا سقف 500000 تومان

-          گروه djتا سقف750000تومان

-          اتش بازی   در  چهار مرحله                      هدیه تشریفات        

-          گل ارایی ماشین عروس                           تا سقف 350000 تومان

-          دسته گل عروس                                    تا سقف  100000 تومان

-          لباس عروس و تاج عروس                       تا سقف 900000تومان

-          خنچه عقد                                           تا سقف 1200000تومان

-          مدیر برنامه                                          مبلغ 200000 تومان

-          مهماندار ویژه اقا و خانم                           مبلغ 100000 تومان

-          نقل سرسفره                                        تا سقف 150000تومان    

-          کارت دعوت                                       تا سقف 150000تومان

-          کیک وشیرینی دلخواه                 تا  سقف 500000 تومان

-          ارایشگاه عروسو داماد                 تا سقف  750000 تومان

-          میوه ارایی                                          هدیه تشریفات        

-          خرید میوه 5 رنگ               تا سقف  600000تومان

-        نوع غذا

-          زرشک پلو         لوبیا پلو چلو سفید        شکر پلو   قیمه 

-          کباب کوبیده    جوجه  کباب    ته چین مرغ  

-          خورشت بادمجان

-          بیف استراگانف

سالاد فصل        سالاد ماکارونی        سالاد شیرازی    

-          ژله در رنگهای مختلف    

-             کشک بادمجانحلوا      زیتون    رنگینک

-          ترشی       ماست ساده       ماست موسیر

-          نوشابه قوطی    دوغ     دلسترجمع کل غذا : 6800000 تومان

-           

معرفی  نامه به اتلیه معتبر با تخفیف  ویژه

 

 

در صورت با لا رفتن نفرات از سقف 200 نفر به ازای هر نفر مبلغ 34000 تومان اضافه می گرددمنوی شماره 4

-       خدمات برای 200 نفر   قیمت (25900000 تومان)

-          ورودی باغ                                          تا سقف 2000000 تومان

-          تشریفات کامل همراه با ظروف مخصوص vip(سرویس ایتالیایی)

-          خدمه با لباس فرم همراه با بسیم

-          مراسم  ورودی عروسی و داماد                  تا سقف  400000 تومان

-          طراحی و اجرای میز شام عروس و داماد       تا سقف  300000تومان

-          طراحی و اجرای میز شام                         تا سقف  300000 تومان

-          طراحی و اجرای میز کیک                   تا سقف  300000 تومان

-          طراحی و اجرای میز شامپاین                 هدیه تشریفات        

-          نورپردازی سه استیج                               تا سقف 700000 تومان

-          LED  کف                                           تا سقف 700000 تومان

-          گروه djتا سقف900000تومان

-          اتش بازی   در  شش مرحله                      هدیه تشریفات        

-          گل ارایی ماشین عروس                           تا سقف 600000 تومان

-          دسته گل عروس                                    تا سقف  200000 تومان

-          لباس عروس و تاج عروس                       تا سقف 1000000تومان

-          خنچه عقد                                           تا سقف 1400000تومان

-          مدیر برنامه                                          مبلغ 200000 تومان

-          مهماندار ویژه اقا و خانم                           مبلغ 100000 تومان

-          نقل سرسفره                                        تا سقف 150000تومان    

-          کارت دعوت                                       تا سقف 150000تومان

-          کیک وشیرینی دلخواه                 تا  سقف 550000 تومان

-          ارایشگاه عروسو داماد                 تا سقف  900000 تومان

-          میوه ارایی                                          هدیه تشریفات        

-          خرید میوه 6 رنگ               تا سقف  850000تومان

-        نوع غذا

-          زرشک پلو         لوبیا پلو یا باقله پلو       چلو سفید        شکر پلو    مرصع پلو با مرغ       

-          کباب کوبیده    جوجه  کباب     قیمه     ته چین گوشتژیگو و گوشت ران بره

سالاد فصل        سالاد ماکارونی        سالاد شیرازی     سالاد قفقازی   سالاد روسی      سالاد  اناناس     سالاد  شیرین

-          ژله در رنگهای مختلف        کشک بادمجانحلوا      زیتون    رنگینک

-          ترشی       ماست ساده       ماست موسیر  نوشابه قوطی    دوغ     دلستر

معرفی  نامه به اتلیه معتبر با تخفیف  ویژه                                                                                                     قهوه خانه وبازارچه سنتی و کافی شاپ(قلیان میوه ای و برازجانی- چای- نسکافه- کتف و بال و جیگر- شکلات داغ-نان پزی سنتی- پنیر و سبزی وگردو و خیار سبز-ا ،،کشک،باقله گرمه-ذرت بلال- ذرت مکزیکی- اش رشته- اش کارده- همراه با موزیک سنتی و.... کوکتل میوه ، هویج بستنی ،شیر موز ،لیموناد ،مارگاریتا ،شکلات گلاسه- طالبی گلاسه- اب سیب اب طالبی- اب هندوانه                          تا سقف 3200000 تومان

 هدیه ویژه تشریفات خورشید خانم

ماه عسل در جزیره زیبای کیش در هتل داریوش  به مدت 3 روز    

در صورت با لا رفتن نفرات از سقف 200 نفر به ازای هر نفر مبلغ 55000 تومان اضافه می گردد